| +48 501 184 640 | biuro@geo24.eu
     Laboratorium Budowlane GEO24
  home

o firmie

oferta realizacje galeria
      praca instrukcje kontakt
 

 

 

GEO24 realizuje zadania dla potrzeb budownictwa, od dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, odbiory podłoża gruntowego, badania materiałów budowlanych takich jak beton, kruszywo i innych. Działania opieramy na wieloletnim doświadczeniu uzyskanym w trakcie budowy ważnych obiektów w południowej Polsce.


Posiadamy wiedzę, doświadczenie i sprzęt potrzebny do badań geotechnicznych wykonywanych w terenie  i laboratorium. Oprócz podstawowych terenowych badań gruntu takich wskaźnik zagęszczenia, stopień zagęszczenia, moduły odkształcenia, moduł dynamiczny badamy wiele innych parametrów według specyfikacji PN, EN, ITB, GDDKiA, IBDiM, BS, ASTM i innych.


W naszym laboratorium mechaniki gruntów analizuje się uziarnienie gruntów i kruszyw, wilgotność, gęstość, granice konsystencji, kąt tarcia wewnętrznego, spójność, ściśliwość. To tylko niektóre rodzaje badań które wykonujemy i wciąż wprowadzamy kolejne wraz z rozwojem firmy.


GEO24 to także projektowanie i badanie betonu i cementogruntu. Sprawdzamy składniki do wyprodukowania świeżej mieszanki betonowej, monitorujemy wiązanie i oceniamy klasę wytrzymałości, stopień wodoszczelności, mrozoodporność. Wykonujemy także odwierty w konstrukcjach betonowych dla stwierdzenia ich stanu technicznego.

 


Home | O firmie | Oferta | Realizacje | Kontakt

Copyright GEO24 2014