| +48 501 184 640 | biuro@geo24.eu
     Laboratorium Budowlane GEO24 
  home

o firmie

oferta realizacje galeria
      praca instrukcje kontakt
 

 

 

Równocześnie z rozwojem firmy wprowadzamy do oferty kolejne rodzaje badań gruntów, kruszyw, kamienia, betonu i cementogruntu. Nasze laboratorium wzbogaca się o nowy sprzęt i dostosowywuje go do różnych specyfikacji np. PN, EN, ASTM, BS. Prowadzimy także projektowanie aparatury. Poniżej część badań, które wykonujemy zarówno w terenie jak i w laboratorium.
Badania terenowe gruntu:
- Wskaźnik zagęszczenia - Objętościomierz piaskowy, Aparat Proctora
- Stopień zagęszczenia - Sonda DPL, DPM
- Moduły odkszałcenia - Płyta sztywna (VSS)
- Moduł dynamiczny - Płyta dynamiczna (LWD)
- Wskaźnik nośności - Aparat CBR
- Odwierty penetracyjne ręczne i mechaniczne
Badania laboratoryjne gruntu:
- Opis makroskopowy wg PN, ISO
- Wilgotność naturalna
- Gęstość objętościowa
- Gęstość właściwa - Kolba Le Chateliera
- Granice konsystencji - Aparat Casagrande, Penetrometr stożkowy
- Analiza granulometryczna - Areometr, Sita
- Kąt tarcia wewnętrznego i kohezja - Aparat trójosiowy UU, CU, CD o średnicach próbki do 100mm
- Moduły ściśliwości - Edometr do  1000kPa
- Współczynnik wodoprzepuszczalności - Komora do wodoprzepuszczalności
- Maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu i wilgotność optymalna gruntu - Aparat Proctora
- Wskaźnik osiadania zapadowego
- Wskaźnik pęcznienia
- Wskaźnik nośności - Aparat CBR
- Zawartość węglanów - met. Calcitbomba
- Zawartość części organicznych - Piec muflowy
- Wskaźnik piaskowy
- Oznaczenie przydatności gruntu do budowy nasypów

 
Badania laboratoryjne kruszyw:
- Analiza sitowa
- Analiza petrograficzna
- Zawartość części organicznych
- Zawartość ziaren słabych
- Zawartość ziaren nieforemnych
- Wytrzymałość na miażdżenie
- Nasiąkliwość
- Mrozoodporność
- Zawartość pyłów mineralnych
- Zawartość zanieczyszczeń obcych
- Gęstość nasypowa
- Ścieralność
- Oznaczenie przydatności do budowy nasypu i podbudowy
- Oznaczenie przydatności jako składnik betonu
 

Projektowanie i badanie betonu:
-pobór świeżej mieszanki na budowie
-konsystencja
-temperatura
-gęstość objętościowa
-analiza sitowa
-wytrzymałość na ściskanie - maszyna wytrzymałościowa 20kN, 1500kN
-wodoprzepuszczalność
-mrozoodporność
-odwierty rdzeniowe w konstrukcji
-badanie siły odrywania pull-off
-badania nieniszczące - młotek Schmidta

Projektowanie i badanie cementogruntu:

-wytrzymałość na ściskanie
-współczynnik filtracji k
 

Projektowanie i badanie tworzyw przeciwfiltracyjnych

 

Badania płuczki wiertniczej

 

 

 
 

Home | O firmie | Oferta | Realizacje | Kontakt

Copyright GEO24 2014